Zarządca Roku 2023

Tematem konkursu były aktualne wyzwania i zagrożenia rynku zarządzania nieruchomościami.

Zarządca Roku 2021

Konkurs przebiegał pod hasłem „Zarządzanie nieruchomościami – to zarządzanie wartością, ryzykiem i oczekiwaniami”.

Zarządca Roku 2022

Hasło konkursu brzmiało: „Liczy się efekt! Prawo –  Finanse –  Technika w  renowacji budynków”

Zarządca Roku 2018

Komisja konkursowa doceniła szczególnie działania na rzecz energooszczędności, rozwiązania proekologiczne oraz starania na rzecz budowy wspólnoty miejsca.

Zarządca Roku 2019

Tematem konkursu Lider Rynku Nieruchomości – Zarządca Roku 2019 były innowacje w zarządzaniu nieruchomościami, m.in. technologiczne i organizacyjne.

Redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
ul. Karczewska 18 | 04-112 Warszawa
e-mail: redakcja@administrator24.info
tel. 22 512 60 93