Weź udział

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres Organizatora (drogą mailową, faksem lub pocztą) koniecznej Dokumentacji, która powinna zawierać:

  • charakterystykę firmy zarządzającej nieruchomościami wg wzoru podanego w Ankiecie konkursowej, przygotowanej w tym celu i udostępnionej przez Organizatora;
  • odpowiedź na 3 pytania otwarte, odnoszące się do działań zrealizowanych w roku 2022.
PYTANIA KONKURSOWE:

Jakie innowacje technologiczne/techniczne, a także organizacyjne wprowadzili Państwo w swoich nieruchomościach i jaki ciąg działań doprowadził do wdrożenia tych innowacji, czyli jakie wprowadzili Państwo zmiany, ulepszenia, dające nową jakość życia w budynku i zarządzania nieruchomością? Działania sprzyjające obniżeniu kosztów energii, ponoszonych przez mieszkańców (prosument lokatorski).

Jest to pytanie otwarte, na które odpowiedź powinna zawierać opis podjętych działań (np. remontów, modernizacji, innowacji technicznych czy technologicznych), wdrożonych procedur, standardów, umożliwiających osiągnięcie opisywanego celu. Do opisu należy dołączyć dokumentację, potwierdzającą wdrożenie innowacji, mających wpływ na zniwelowanie zagrożenia energetycznego i zagrożeń klimatycznych.

Szczegóły dotyczące warunków oraz kryteriów stosowanych przy kwalifikowaniu firm znajdą Państwo w regulaminie.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 30 czerwca 2023 r. włącznie.

KONTAKT

Po ankietę konkursową i szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zapraszamy do Organizatora.

Justyna Nicińska
opiekun handlowy konkursu

TEL.: 22 810 27 42 | +48 534 920 311
E-MAIL: jnicinska@medium.media.pl

 

Redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
ul. Karczewska 18 | 04-112 Warszawa
e-mail: redakcja@administrator24.info
tel. 22 512 60 93