Polityka prywatności

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony zarzadca-roku.pl.
 • Podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe, na zlecenie Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS: 0000438211, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18. Dane Osobowe są przetwarzane w zakresie sprzedaży i akwizycji szkoleń, prenumeraty, czasopism i książek.
 • Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego administratora stron www pod adresem: odo@medium.media.pl
 • Dane wpisane podczas rejestracji użytkownika, jak i wszystkie inne dane podawane w czasie korzystania dokonywania płatności za dostęp do treści płatnych bądź innego korzystania z portalu zarzadca-roku.pl pozostają objęte tajemnicą i są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z zasadami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych i prywatności.
 • Działamy na podstawie Państwa zgody.
 • Grupa MEDIUM nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników portalu zarzadca-roku.pl.
 • Dane Państwa przechowujemy do czasu wycofania Państw zgody na przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem czasu przechowywania danych osobowych określonych w odrębnych przepisach.
 • Mają Państwo zawsze prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. Mogą Państwo zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Swoich danych.
 • Na Państwa żądanie możemy przenieść Państwa dane osobowe do wskazanego przez Państwa podmiotu gospodarczego.
 • Zawsze, w każdym momencie, mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Mogą Państwo też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne.
 • Korzystający z naszego portalu Użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej.
 • Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis zarzadca-roku.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Monitorowanie stron odbywa się na zasadzie „Cookies” , małych plików tekstowych, przesyłane przez stronę internetową na komputer Użytkownika po to, by umożliwić mu zapamiętanie. Jeżeli Państwo nie życie sobie takiego monitorowania, możecie Państwo zablokować działanie cookies z poziomu Państwa przeglądarki.
 • Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:
  – Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
  – Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
  – Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy
 • Grupa MEDIUM zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Niezapowiedzianymi wiadomościami są takie informacje, które odnoszą się bezpośrednio do funkcjonowania portalu konferencja.administrator24.info (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
 • Zgoda na przesyłanie informacji handlowych jest wyrażana osobno przez podanie e-maila w osobnym formularzu zgłoszeniowym.
 • Klienci zlecający komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane osób znajdujących się na listach adresowych Grupy MEDIUM.
 • Stosujemy tzw. profilowanie, tzn. śledzimy historię otwieralności przez Państwa e-maili, aby później wysyłać Państwu informacje najbardziej dla Państwa przydatne.
 • Dane sa chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.