Zarządca Roku 2024


Lider Rynku Nieruchomości

Ogólnie o Konkursie Zarządca Roku

Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości to najbardziej wiarygodny i najpopularniejszy konkurs dla małych, średnich i dużych zarządców nieruchomości w Polsce. Organizowany jest od 2014 roku – naszą misją jest wspieranie rozwoju, jakości świadczonych usług i przedsiębiorczości zarządców nieruchomości.

Uzyskanie statuetki w konkursie oznacza, że zarządca należy do elity branży zarządców nieruchomości. Zdobyte wyróżnienie jest dla zarządcy nobilitacją, a dla obecnych i przyszłych klientów sygnałem, że mają do czynienia z poważnym specjalistą. Zdobyte zaufanie mieszkańców jest filarem wieloletniej współpracy.

Statuetka przyznawana jest w kilku kategoriach, co pozwala naszym kandydatom na zaprezentowanie swoich najsilniejszych stron i osiągnięć. Komisję konkursową natomiast tworzy grono wysokich rangą specjalistów. 

Zwycięzcy stają się partnerami wydawnictwa i są wyróżniani/promowani przez magazyn AiMN oraz w portalu administrator24.info i na www.zarzadca-roku.pl.

Uroczyste wręczenie statuetek laureatom konkursu Zarządca Roku 2024 – Lider Rynku Nieruchomości odbędzie się 12 czerwca 2024 roku w Warszawie, przy ul. Okopowej 59, w budynku Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. Będzie imprezą towarzyszącą XIV Forum dla Zarządców Nieruchomości.

Korzyści z posiadania tytułu Zarządcy Roku

Jednym z podstawowych zadań zarządcy nieruchomości jest podnoszenie wartości zarządzanych nieruchomości, jednak ten zawód to nie tylko wyniki finansowe, to przede wszystkim ludzie, wielka odpowiedzialność, nieprzeciętne pomysły i ich realizacja, duma i prestiż związany z reprezentowaniem mieszkańców.

Uzyskanie tytułu Zarządcy Roku oznacza pewną przynależność do elity branży zarządców nieruchomości. Zdobyte wyróżnienie jest dla zarządcy nobilitacją, a dla obecnych i przyszłych klientów sygnałem, że mają do czynienia z poważnym specjalistą. Zdobyte zaufanie mieszkańców jest filarem wieloletniej współpracy.

Zasady korzystania z tytułu Zarządcy Roku

Szczegółowo o zasadach korzystania z tytułu przeczytasz w regulaminie konkursowym.

Firmy wspierające

Organizatorzy konkursu

Organizatorami konkursu są czasopismo „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portal administrator24.info.

Redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
ul. Karczewska 18  | 04-112 Warszawa
e-mail: redakcja@administrator24.info
tel. 22 512 60 93