Edycja 2023

Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości 2023

Wręczenie nagród odbyło się 7 września 2023 podczas XIII Forum dla Zarządców Nieruchomości.

W konkursie należało odpowiedzieć na pytanie otwarte:

Jakie innowacje technologiczne/techniczne, a także organizacyjne wprowadzili Państwo w swoich nieruchomościach i jaki ciąg działań doprowadził do wdrożenia tych innowacji? Czy podejmują Państwo działania sprzyjające obniżeniu kosztów energii, ponoszonych przez mieszkańców (prosument lokatorski)?

Odpowiedzi zawierały opisy podjętych działań (np. remontów, modernizacji, innowacji technicznych czy technologicznych), wdrożonych procedur, standardów, umożliwiających osiągnięcie opisywanego celu. Należało dołączyć dokumentację, potwierdzającą wdrożenie innowacji, mających wpływ na zniwelowanie zagrożenia energetycznego i zagrożeń klimatycznych.

Konkurs ma cztery kategorie. W wyniku przeprowadzonych analiz nadesłanych ankiet (wraz z załącznikami) komisja konkursowa w składzie: Andrzej Rajkiewicz – NAPE, Grzegorz Okoński – prezes MSM Energetyka, ale w przeszłości zajmował się również zarządzaniem komunalnym zasobem nieruchomości i prowadził biuro polityki lokalowej w urzędzie m.st. Warszawy oraz Sabina Augustynowicz – red. nacz. miesięcznika i portalu „Administrator i Menedżer Nieruchomości”, wyłoniła laureatów we wszystkich kategoriach, opierając się na dostarczonej dokumentacji.

 

 

Statuetki w edycji 2023

Firmy małe

W kategorii firmy małe, laureatami zostały exe quo dwie firmy:

Admin24 (Fot. 1.) – To niezwykle skuteczna firma, z ogromnym darem przekonywania mieszkańców do inwestycji. W ciągu 2 miesięcy udało się im zebrać głosy pod uchwałą w sprawie fotowoltaiki. Na wszystkie budynki wspólnota otrzymała dotację z BGK w wysokości 50% poniesionych kosztów. W innej wspólnocie sukcesem zakończyły się rozmowy z mieszkańcami również na temat fotowoltaiki. Przekonali ponadto mieszkańców do energii biernej. Oszczędności energii z tytułu poczynionych inwestycji wynoszą już ok. 50%. Nie posiłkowali się kredytami, przekonali mieszkańców do wyższych wpłat na fundusz remontowy.

 

 

 

AMS (Fot. 2.) – w odpowiedzi na pytanie otwarte opisał prowadzone inwestycje, m.in. termomodernizacyjne, na które uzyskano kredyt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kredyt z dofinansowaniem z funduszy unijnych, w części 78,8%, ma odsetki na STAŁYM poziomie 0,2% przez wszystkie lata spłaty. Oznacza to minimalizację skutków ewentualnych zmian oprocentowania kredytu. Prace te rozpoczęły się w kwietniu 2023 r. i muszą być zakończone do końca grudnia tego roku.

Fot. 1. Nagrodę odebrali Sylwia Kowalewska, Krzysztof Tomczyński i Mariusz Jurkowski z firmy Admin24 /Fot. MB/
Fot. 2. Nagrodę odebrali Marek Soboń, Karolina Zajdler, Łukasz Michalik, Jolanta Maciejczuk-Białek z firmy AMS /Fot. MB/

Firmy średnie

W kategorii firmy średnie wyłoniono trzech laureatów:

Status Nieruchomości (Fot. 3.) – Zrealizowane ostatnio inwestycje, dotyczą m.in. wdrożenia współczynników LAF, projektów związanych z ładowaniem samochodów elektrycznych, fotowoltaiką, kompensacją mocy biernej. Ciekawą inicjatywą jest stworzenie grupy zakupowej dla nieruchomości, zarządzanych przez tę firmę.

MAH – Firma, która wychodzi z założenia, że poszukiwanie możliwości ograniczenia kosztów energii należy do obowiązków podmiotów, organizujących funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych. Konsekwentnie przekonywała więc mieszkańców do inwestycji pro energooszczędnych. I udało się. Zasób, którym zarządzają jest w 100% opomiarowany, a regulaminy rozliczania kosztów ciepła uwzględniają współczynniki wyrównawcze. Prowadzi kompanie edukujące na temat racjonalnego gospodarowania ciepłem.

Higasa Group z  siedzibą w  Gdańsku (Fot. 4): To średniej wielkości firma, która nieustannie wprowadza innowacyjne rozwiązania w  zarządzanych obiektach. Ma pod opieką głównie komercyjne zasoby, które wyposaża, m.in. w  fotowoltaikę, stacje ładowania samochodów elektrycznych, myśli o rozwiązaniach poprawiających dostępność do budynku osób z  niepełnosprawnościami. Stawia na innowacyjne rozwiązania już podczas prac projektowych oraz  proponuje klientom wdrażanie sprawdzonych rozwiązań.

Fot. 3. Nagrodę odebrali Jerzy Wiechowski, Wojciech Walewski, Iwona Brodzik z firmy Status Nieruchomości /Fot. MB/
Fot. 4. Nagrodę odebrali Marcin Rudziński, Jadwiga Pawlicka, Agnieszka Kozłowska z Higasa Group z siedzibą w Gdańsku /Fot. MB/

Firmy duże

W kategorii firmy duże laureatami zostali: Lux Dom i Integrum Management

Lux Dom (Fot. 5) – ta duża firma, zatrudniająca ponad 70 osób i zarządzająca powierzchnią ponad 2 mln mkw stawia na innowacyjność i nowe technologie, które są przydatne szczególnie w czasach takich jak obecne – inflacji, rozchwiania, szybkiego wzrostu cen energii. Dają klientom wiedzę i możliwości, wynikające z efektu skali, a oni odwdzięczają się zaufaniem. Ten efekt skali, to m.in. wspólne zakupy energii i gazu.

 

 

 

 

 

Integrum Management z siedzibą w Warszawie (Fot. 6). W przypadku tej firmy warto zwrócić uwagę na innowacje w zakresie eksploatacji urządzeń (m.in. eliminacja pustych przejazdów wind), kompensacji mocy biernej, oświetlenia, pozyskiwania alternatywnych źródeł energii, optymalizacji kosztów ciepła i rozwiązań poprawiających dostępność do budynku osób z niepełnosprawnościami, a także wykorzystanie systemów retencji wody opadowej. Stawiają na stały kontakt z mieszkańcami i wsłuchiwanie się w ich potrzeby.

Fot. 5. Nagrodę odebrali Andrzej Krasnopolski, Marcin Celiński i Katarzyna Radzikowska z firmy Lux Dom /Fot. MB/
Fot. 6. Nagrodę odebrali Wojciech Purys, Martyna Nyga, Katarzyna Czajkowska, Magdalena Golecka z firmy Integrum Management z siedzibą w Warszawie /Fot. MB/

Zarządzanie zasobami publicznymi

Fot. 7. Nagrodę odebrała Wioletta Bielawska z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich /Fot. MB/

W kategorii zarządzania zasobami publicznymi liderem został Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich (Fot. 7), który w związku ze wzrostem cen energii i ogólną sytuacją energetyczną uznał za bardzo ważne racjonalne korzystanie z zasobów energetycznych. ZGM realizuje więc inwestycje, mające na celu zmniejszenie zużycia kopalnych źródeł ciepła, a tym samym ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Gratulujemy raz jeszcze wszystkim laureatom i życzymy samych trafionych uchwał oraz wytrwałości w realizacji inwestycji, zwłaszcza tych proekologicznych, oszczędzających portfel i podnoszących komfort życia mieszkańców.

Do zobaczenia za rok!

Redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
ul. Karczewska 18 | 04-112 Warszawa
e-mail: redakcja@administrator24.info
tel. 22 512 60 93