Edycja 2022

Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości 2022

Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem: „Liczy  się efekt! Prawo –  Finanse –  Technika w  renowacji budynków”.

Konkurs ma  cztery kategorie, ale w  trzech jury w  składzie: Andrzej Rajkiewicz –  wiceprezes NAPE, Grzegorz Okoński –  prezes MSM Energetyka i  Sabina Augustynowicz –  redaktor naczelna miesięcznika i  portalu „Administrator i  Menadżer Nieruchomości, wyłoniło laureatów.

Wręczenie nagród konkursowych odbyło się 8 września 2022 podczas XII Forum dla Zarządców Nieruchomości.

Kategoria: małe firmy

W  kategorii firmy małe, laureatem została firma AD-BUD z  Warszawy. Na  potwierdzenie wdrażania rozwiązań i  innowacji służących ochronie środowiska naturalnego oraz  optymalizacji kosztów utrzymania wspólnoty firma Ad-bud przygotowała prezentację ze  studium przypadku, czyli opisem zrealizowanych inwestycji  m.in. we  Wspólnocie Mieszkaniowej przy  ul. Bartoka 8 w  Warszawie. Jako jedyna warszawska firma uczestniczyła w  unijnym projekcie „Renesans”, którego celem jest wspieranie i  tworzenie lokalnych społeczności energetycznych.

 
W  kategorii firmy małe, laureatem została firma AD-BUD z  Warszawy, fot. AA

Drugim laureatem w kategorii małych firm została firma Korner zarządzanie nieruchomościami S.J. z  Bydgoszczy. Ta  mała firma, w  miarę możliwości finansowych mieszkańców, stara  się unowocześniać i  czynić bardziej ekologicznymi budynki, którymi zarządza. Zajęła  się  m.in. małą retencją, montażem energooszczędnego oświetlenia LED diodowego, wyposażonego w  czujniki, montażem systemu SOS w  szlabanach, modernizacją węzłów cieplnych czy  montażem urządzeń do  uzdatniania wody. Najbardziej spektakularną inwestycją 2021 roku był jednak generalny remont zabytkowej kamienicy w  Śródmieściu Bydgoszczy.

Kategoria: duże firmy

W  kategorii firmy duże wyłoniliśmy jednego laureata –  firmę Integrum Management –  z  siedzibą w  Warszawie. W  przypadku tej firmy warto zwrócić uwagę nie tylko na  inwestycje proekologiczne, w  tym montaż fotowoltaiki czy  wykorzystanie systemów retencji wody, ale także na  działalność na  rzecz komfortu i  bezpieczeństwa mieszkańców. Firma wprowadziła wiele udogodnień dla  osób z  niepełnosprawnościami. Na  uwagę zasługuje fakt, że  pracownicy firmy wsłuchują  się w  potrzeby mieszkańców, więc tam, gdzie istnieje taka potrzeba, pojawiają  się np.  komunikaty głosowe w  windach, klawiatura brajlowska na  domofonie, samootwierające  się drzwi wejściowe czy  platformy do  transportu. Podejmują również liczne działania na  rzecz integracji społeczności lokalnej i  samopomocy w  ramach sąsiedzkich grup, czyli wspierają mieszkańców w  budowaniu małych ojczyzn.

W  kategorii firmy duże wyłoniono jednego laureata –  firmę Integrum Management  z  siedzibą w Warszawie, fot. AA
Coraz więcej spółdzielni mieszkaniowych, zarządzających również wspólnotami, interesuje  się konkursem „Zarządca Roku”. To  druga edycja konkursu, do  której zgłaszają  się spółdzielnie mieszkaniowe, które chcą upublicznić swoje osiągnięcia w  dziedzinie zarządzania wyodrębnionymi nieruchomościami.

Kategoria: spółdzielnie mieszkaniowe

Wśród laureatów znalazła się takżepółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Zorza” w  Myślenicach, fot. AA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zorza” w Myślenicach, która przeprowadziła pełną rewitalizację budynków mieszkalnych na  os. 1000-lecia. Dzięki tej inwestycji wyłączono z  eksploatacji istniejącą węglową kotłownię osiedlową; wybudowano 18 indywidualnych kotłowni gazowych; docieplono 20 tys. mkw. ścian i  stropodachów, wymieniono wewnętrzną instalację cwu w 15 budynkach. Dzięki temu przedsięwzięciu zredukowano wielkość zanieczyszczeń pyłem, dwutlenkiem siarki i tlenkiem węgla o ponad 90%. Całkowicie wyeliminowano emisję benzoalfapirenu, a efektywność energetyczna wzrosła o 38%. Do zrealizowanego zadania Spółdzielnia uzyskała ponad 1,5 mln złotych dofinansowania ze sprzedaży białych certyfikatów.

Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w  Bielsku-Białej, w  ramach rewitalizacji i  humanizacji budynków wielorodzinnych spółdzielnia od  lat robi wiele. Przeprowadza termomodernizacje, modernizuje oświetlenie. Stawiając na  energooszczędność,  m.in. montuje panele fotowoltaiczne i  powietrzne pompy ciepła. Stara  się przy  tym pozyskiwać fundusze zewnętrzne. Może pochwalić  się białymi certyfikatami, z  których dotychczasowej sprzedaży przychód przekroczył milion złotych.

Wszystkim nagrodzonym raz jeszcze gratulujemy! I zapraszamy do udziału w konkursie za rok

Redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
ul. Karczewska 18 | 04-112 Warszawa
e-mail: redakcja@administrator24.info
tel. 22 512 60 93