Edycja 2021

Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości 2021

Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem „Zarządzanie nieruchomościami – to zarządzanie wartością, ryzykiem i oczekiwaniami”.

Jury w składzie: Andrzej Rajkiewicz (NAPE), Grzegorz Okoński (MSM Energetyka), Sabina Augustynowicz (red. nacz. miesięcznika i portalu „Administrator i Menedżer Nieruchomości”) w wyniku prac weryfikacyjnych i przeprowadzonych analiz nadesłanych dokumentacji wyłoniło liderów rynku w czterech kategoriach: firmy duże, średnie i małe oraz ZGN-y.

Duże firmy

W kategorii duże firmy nagrodę otrzymały dwie firmy: Atena&HJW z siedzibą we Wrocławiu oraz Integrum Management z siedzibą w Warszawie.

Pierwsza z wymienionych – Atena&HJW –
zarządzająca głównie starymi kamienicami, w latach 2019–2021 zrealizowała inwestycje podnoszące wartość nieruchomości na łączną kwotę ponad 40 mln złotych. Montaż nowoczesnych systemów monitorujących pracę węzłów cieplnych i pozwalających na optymalizację energii cieplnej to przedsięwzięcie warte podkreślenia. Nagrodzona firma dba również o dobre ubezpieczenie mienia wspólnot mieszkaniowych. Ponadto nie jest głucha na głos mieszkańców – przeprowadza ankiety wśród mieszkańców oraz bezpośrednie rozmowy z nimi w celu zebrania informacji na temat ich oczekiwań.

Nagrodę odebrali: Anna Bodziak, Krystyna Masłyk, Marcin Zdybel, Dariusz Kutera z Atena&HJW z Wrocławia; fot. NG

Integrum zarządza wartością nieruchomości,
realizując inwestycje, obniżające koszty utrzymania nieruchomości i jednocześnie zmniejszające negatywny wpływ na środowisko naturalne. Podjęte inwestycje w tym zakresie w ciągu najbliższego roku powinny wygenerować łącznie oszczędności na poziomie 1,8 mln zł brutto. Obecnie firma stara się o białe certyfikaty. Ponadto innowacyjnym pomysłem, który pilotażowo aktualnie realizuje, jest wyposażenie budynku w inteligentny system monitorowania instalacji elektrycznych, ppoż. oraz kontroli dostępu. Oczekiwania czy opinie klientów/lokatorów poznaje poprzez ankiety online, natomiast jakość obsługi bada, m.in. poprzez tajemniczego klienta”.

Nagrodę odebrali Łukasz Baryłka i Marek Hołówko z Integrum Management z Warszawy; fot. NG

Średnie firmy

Nagrodę odebrał Paweł Dziuba z FD Zarządzanie z Lublina; fot. NG

W kategorii średnie firmy tytuł lidera otrzymała firma FD Zarządzanie z Lublina.

To firma skupiająca się na ograniczaniu kosztów eksploatacji zarządzanych nieruchomości poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, m.in. oświetlenia LED, dławików mocy biernej czy fotowoltaiki. W ramach ograniczania różnych ryzyk stale monitoruje stan zanieczyszczenia studzienek burzowych i linii odprowadzających wody deszczowe, by uniknąć podtopień. Dba o regularne przeglądy i ma stosowne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym ubezpieczenie członków zarządów wspólnot.

Małe firmy

Nagrodę odebrał Sławomir Bryła z Zarządzanie Nieruchomościami „Cztery Kąty” z siedzibą w Zawierciu; fot. NG

W kategorii małe firmy, zatrudniające do 10 osób, wyróżniono firmę Zarządzanie Nieruchomościami „Cztery Kąty” z siedzibą w Zawierciu.

Realizuje ona inwestycje podnoszące wartość nieruchomości i przynoszące efekt energetyczny, w tym wymianę instalacji, doprowadzenie gazu do nieruchomości i likwidację pieców węglowych oraz ocieplanie budynków z wykorzystaniem kredytu termomodernizacyjnego. Wszystkie wspólnoty są ubezpieczone od różnych ryzyk. Informacje o potrzebach mieszkańców zbiera głównie podczas corocznych zebrań, ale także poprzez formularz, znajdujący się na stronie internetowej firmy

ZGN-y

W ostatniej kategorii nagrodę przyznano: Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej SA w Poznaniu.

Nagrodę odebrała Wioletta Bielawska z ZGM w Piekarach Śląskich, fot. NG
Nagrodę odebrał Paweł Kaczmarek z MPGM w Poznaniu; fot. NG

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich przeprowadził 79 kompleksowych termomodernizacji budynków wielorodzinnych, polegających na dociepleniu budynków oraz podłączeniu ich do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tylko w tym roku realizuje kompleksową termomodernizację 12 budynków.

Osobnym problemem, z którym musiał się zmierzyć Zakład, był azbest. Zakres robót odnoszący się do likwidacji azbestu został już wykonany, trwają jeszcze roboty wykończeniowe budynków. W zakresie porządkowania gospodarki śmieciowej postawiono na pojemniki półpodziemne z możliwością segregacji odpadów. ZGM dysponuje systemem oraz urządzeniami do radiowych odczytów wodomierzy. Mieszkańcy zasobów ZGM mogą korzystać z Internetowej Obsługi Kontrahenta.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Poznaniu, zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi, w ponad 300 budynkach przeprowadziło termomodernizację, wymianę instalacji, roboty malarskie, prace na terenach przyległych. MPGM w Poznaniu zwraca uwagę na procedury i regulaminy, ubezpieczenia w szerszym zakresie (w tym m.in. z powodu występujących kataklizmów, ale także wandalizmu, zamieszek ulicznych, graffiti).

 

Ponadto, po raz pierwszy do konkursu zgłosiła się spółdzielnia mieszkaniowa – SM Suchanino –
i również została wyróżniona. Ta spółdzielnia w ramach podnoszenia wartości wyodrębnionych nieruchomości inwestuje m.in. w wymianę wind czy instalacji gazowych. Wdrożyła we wszystkich zasobach wodomierze z odczytem radiowym poprzez koncentratory wraz z podzielnikami kosztów ciepła. W ramach zarządzania ryzykiem firma wymienia m.in. monitoring prewencyjny i klapy antyzalewowe. Rozmowy z mieszkańcami prowadzone są na bieżąco, a raz do roku rozprowadzane są ankiety satysfakcji klientów ze świadczonych usług.

Nagrodę odebrały Ewelina Wojciechowska i Magdalena Niedbała z SM Suchanino; fot. NG

Wszystkim nagrodzonym raz jeszcze gratulujemy! I zapraszamy do udziału w konkursie za rok

Redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
ul. Karczewska 18 | 04-112 Warszawa
e-mail: redakcja@administrator24.info
tel. 22 512 60 93