Edycja 2023

Zarządca Roku 2023

W tym roku zarządcy odpowiadali na pytanie:

Jakie innowacje technologiczne/techniczne, a także organizacyjne wprowadzili Państwo w swoich nieruchomościach i jaki ciąg działań doprowadził do wdrożenia tych innowacji, czyli jakie wprowadzili Państwo zmiany, ulepszenia, dające nową jakość życia w budynku i zarządzania nieruchomością? Działania sprzyjające obniżeniu kosztów energii, ponoszonych przez mieszkańców (prosument lokatorski). 

Odpowiedzi i działania zarządców oceniało jury w  składzie: Andrzej Rajkiewicz –  wiceprezes NAPE, Grzegorz Okoński –  prezes MSM Energetyka i  Sabina Augustynowicz –  redaktor naczelna miesięcznika i  portalu „Administrator i  Menadżer Nieruchomości.

Wręczenie nagród konkursowych odbyło się 7 września 2023 podczas XIII Forum dla Zarządców Nieruchomości.

Statuetki w edycji 2023

Kategoria: małe firmy

W  kategorii firmy małe, laureatami zostały exe quo dwie firmy: Admin24 oraz AMS.

Admin24 to niezwykle skuteczna mała firma, z ogromnym darem przekonywania mieszkańców do inwestycji. W ciągu dwóch miesięcy zebrała głosy pod uchwałą w sprawie fotowoltaiki. Głosowanie zakończono pod koniec grudnia 2022 roku. Cała dokumentacja została przygotowana w ciągu kilku dni i 7 lutego 2023 roku została złożona w BGK. Na wszystkie budynki wspólnota otrzymała dotację w wysokości 50% poniesionych kosztów.

W innej wspólnocie sukcesem zakończyły się rozmowy z mieszkańcami również na temat fotowoltaiki. Zarządzający przekonali ponadto mieszkańców do energii biernej. Oszczędności energii z tytułu poczynionych inwestycji wynoszą ok. 50% .

W odpowiedzi na pytanie otwarte, firma AMS opisała prowadzone inwestycje, m.in. termomodernizacyjne, na które uzyskała kredyt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kredyt z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, w części 78,8% ma odsetki na stałym poziomie 0,2% przez wszystkie lata spłaty. Minimalizuje to skok odsetek jak żaden inny system finansowania na rynku.  Prace rozpoczęły się w kwietniu tego roku i muszą być zakończone do 31.12.2023. 

 
W  kategorii firmy małe, laureatem została firma Admin24. fot. AK
W  kategorii firmy małe, laureatem została firma AMS. fot. AK

Kategoria: średnie firmy

W kategorii firmy średnie jury wyróżniło trzy firmy: Status Nieruchomości, MAH oraz Higasa Group. 

Firma Status Nieruchomości po raz kolejny startowała w naszym konkursie. Co roku ma czym się pochwalić. Zrealizowane ostatnio inwestycje dotyczą m.in. wdrożenia współczynników LAF, projektów związanych z ładowaniem samochodów elektrycznych, fotowoltaiki i kompensacji mocy biernej. Ciekawą inicjatywą jest stworzenie grupy zakupowej. 
Przedstawiciele firmy MAH niestety nie mogli pojawić się na rozdaniu nagród.

Higasa Group to średniej wielkości firma, która nieustannie wprowadza innowacyjne rozwiązania w zarządzanych obiektach. Ma pod opieką głównie komercyjne zasoby, które wyposaża m.in. w fotowoltaikę i stacje ładowania samochodów elektrycznych. Myśli także o rozwiązaniach poprawiających dostępność do budynku osób z niepełnosprawnościami – stawia na innowacyjne rozwiązania już podczas prac projektowych.

Firmę Status Nieruchomości wyróżniono w kategorii firmy średnie, fot. AK
Wyróżnioną firmą średnią została także Higasa Group, fot. AK

Kategoria: duże firmy

W kategorii firmy duże nagrodę otrzymały Lux Dom oraz Integrum Management.

W przypadku Integrum Management warto zwrócić uwagę na innowacje w zakresie eksploatacji urządzeń (m.in. eliminacja pustych przejazdów wind), kompensacji mocy biernej, oświetlenia, pozyskiwania alternatywnych źródeł energii, optymalizacji kosztów ciepła i rozwiązań poprawiających dostępność do budynku osób z niepełnosprawnościami, a także na wykorzystanie systemów retencji wody opadowej. Firma stawia na stały kontakt z mieszkańcami (m.in. wydając newslettery) oraz integrowanie lokalnych społeczności (m.in. sąsiedzkie banki usług, sąsiedzkie targi na osiedlach, wspólne świętowanie Dnia Sąsiada).

Lux Dom zatrudnia ponad 70 osób i zarządza powierzchnią ponad 2 mln mkw. W zgłoszeniu firma uzasadniała, że „innowacyjność i znajomość nowych technologii pomaga szczególnie w latach takich jak obecne – inflacji, rozchwiania czy szybkiego wzrostu cen energii”. Dlatego Lux Dom sięga po nowoczesne rozwiązania, które poprawiają jakość życia lokatorów.

W  kategorii firmy duże wybrano dwie firmy –  na zdjęciu przedstawiciele Integrum Management, fot. AK
W  kategorii firmy duże wybrano dwie firmy - na zdjęciu przedstawiciele firmy Lux Dom, fot. AK

Kategoria: zarządzanie zasobami publicznymi

Wśród laureatów znalazł się ZGM w Piekarach Śląskich

W kategorii zarządzania zasobami publicznymi, liderem został Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Przedsiębiorstwo również startuje w konkursie po raz kolejny. Pani Wioletta Bielawska – dyrektorka ZGM podkreśliła w ankiecie konkursowej, że w związku ze wzrostem cen energii i ogólną sytuacją energetyczną ważne jest racjonalne korzystanie z zasobów energetycznych. ZGM realizuje więc inwestycje pozwalające zmniejszyć zużycie kopalnych źródeł ciepła, a tym samym ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 

Wszystkim nagrodzonym raz jeszcze gratulujemy! I zapraszamy do udziału w konkursie za rok

Redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
ul. Karczewska 18 | 04-112 Warszawa
e-mail: redakcja@administrator24.info
tel. 22 512 60 93